Ważne daty

1206/07 - Najwcześniejsze datowanie powstania Milicji Biskupiej na Pograniczu Pruskim, z której wywodzą się Bracia Dobrzyńscy

1216 - Prawdopodobne powstanie Zakonu

1222 - Pierwsza Krucjata na Prusy

1223 - Druga Krucjata na Prusy

1225 - Bitwa Pod Brodnicą

1228 - Pierwsze Pisemne wzmianki o Braciach Dobrzyńskich, uznanie ich przez papieża Grzegorza IX, nadanie Dobrzynia Braciom Dobrzyńskim przez Konrada Mazowieckiego

1234 - Najazd Zakonu Krzyżackiego na ziemie Braci Dobrzyńskich

1235 - Bulla Papieża dotycząca połączenia z Zakonem Krzyżackim

1237 - Nadanie Drohiczyna Braciom Dobrzyńskim z mistrzem Hermanem

1240 - Najazd tatarski na Drohiczyn

1241 - Śmierć Biskupa Chełmińsko - Pruskiego Chrystyana.

1251 - 2 Najazd Jarosława Mądrego na Drohiczyn.