Uposażenie Zakonu

Konrad I Mazowiecki nadał Rycerzom:

Gród Dobrzyń z okolicami oraz 2 wsie za rzeka wisłą na jej lewym Brzegu.

Otrzymali pas ziemi ograniczony od południa Wisłą, wsie Dąb i villam ante jvuene wladizlae,quevocatur Sedlce.

Miejscowość Dąb funkcjonuje do dzisiaj 4km od Dobrzynia,Siedlce pod inowrocławiem  mogły zostać wchłonięte przez inne większe wsie.

Bardziej prawdopodobne jest że owe Siedlce to dzisiejsze Szadłowice po drodze z Inowrocławia do Gniewkowa.

Zachodnia i wschodnią granice stanowia rzeczki Chełmica i Kamienica.Granica zachodnia biegła wzdłuż Chełmicy,nastepnie przez Locum Kamen

(prawdopodobnie chodzi o miejscowosc Kamień Kmiecy lub Kamień Kotowy) do jeziora Ruduskiego.

Wschodnią granice dóbr zakonnych w myśl dokumentów z 1228 stanow iKmieńica (chamenica,camenica),przedłużeniem w kierunku

północnym jest granica Parafi Tuchowo a wyżej rzeka Skrwa.

Nie ustalona pozostaje granica pólnocna , w dokumentach pojawia sie sformułowanie  usacue in prusciam.

Ksiądz Stanisław Kujot sugeruje pomyłke w pisowni In Prusciam -In Rusciam zatem ogranicza zasieg do Rużca nie Prus.

Wanda Polkowska-Markowska uważa zasięg terytorium zakonnego do granic ziemi lubawskiej czyli do prus.

Dokument Eckberta z 1233  wskazuje teren ujęty od pólnocy rzeką Mileń.Grody Dobrzyń,Mokowo i 1/3 ziem otrzymanych od Konrada.

Wynika z tego dokumentu rozliczenie w milach ,długi na 24 szeroki na 12.

Wanda Polkowska-Markowska uważa że to wyłacznie obszar parafii dobrzyńskiej.(Ekbert był prepozytem Dobrzyńskim)

Janusz Bieniak uważa że inne były granice w 1228r a inne 1233r po drodze mogło dojśc do zamiany ziem między Konradem a dobrzyńcami wynikłe z podziałow zdobyczy w Prusach.

Ostatecznie nalezy uznac za granice pólnocną okolice Rypina.

Biskup Gunter ponadto dał dobrzyńcom  wieś Kępa Dobrzyńska na wyspie na Wiśle Villam etinsualm ante Dobrin.

Kanońicy wrocławscy wieś Wyszyn (wissin).

mapa2(1).jpg