Herb

 

 

 

 

 

Symbolem zakonu Rycerzy Chrystusa z prus był miecz i gwiazda w kolorze czerwieni.Gwiazda symbolizowała nadejscie Jezusa Chrystusa (gwiazda betlejemska) a miecz walkę z poganami.Historycy podają różną ilosc ramion gwiazdy od 5-8 ,kwestią sporną jest też czy miecz jest wzniesiony ostrzem w kierunku gwiazdy czy odwrotnie.Bazując na herbie Kawalerów mieczowych na kórym prawdopodobnie był wzorowany dobrzyński,przyjmujemy wersje z mieczem o ostrzu opuszczonym w dół i gwiazde 6 ramienną.

 

Theodor Nrabutt- polski historyk, badacz dziejów Litwy opisuje w swojej książce DZIEJE STAROŻYTNEGO NARODU LITEWSKIEGO 1838 tom 3 zupełnie inny herb Braci dobrzynskich osiadłych w drohiczynie po 1238r.

Rycerze zaś Drohiczyńscy, mieli gwiazdę szesnasto-promienną, złożoną z dwóch krzyżów, na wzór Johanitskich czyli Maltańskich Rycerzy, z których ieden był pąsowy, drugi czarny. Przez tę gwiazdę przechodził miecz, jak wyżej opisany. Tarcza biała oznacza płaszcz tegoż koloru.

Jest to jedyna dostępna informacja na ten temat nie posiadjąca potwierdzenia w ani w ikonografi ani dokumentach.

Order_of_Dobrzyn_Coat_1_zps317d5365.pngdwadzico1.jpgOrder_of_Dobrzyn_Coat_zps0aa17991.png


bracia_dobrz.gifcroix_dobrin.gifznakdobrzycwru.jpgimages-4_zps5790dfbe.jpgznak1sw1.jpgDobrz1.gifpolnischerordenvondobrinabzeichen2.jpg