1783 r. w Drohiczynie odnaleziono marmurową tablicę

z herbem zakonu i napisem po łacinie: 

 

Hic sub umbra querci Quiescunt ossa Henrici De Zygocin

nomen illi Nescivit sibi simili Magister Christi militiae Sit

heres aeternae letitiae Obiit Anno Domini MCCXXXXVIII

 

 (Tu pod cieniem dębu Spoczywają kości Henryka z

 

Żygocina jego imię. Nie znał sobie równego Mistrz

 

Chrystusa wojska. Niech będzie dziedzicem wiecznej

 

radości. Umarł Roku Pańskiego 1248).

 

Datę śmierci Henryka należy wiązać z najazdem 

 

Jaćwingów na Drohiczyn.