Dokumenty o Zakonie

1228 4.07

Na brzegu wisły na przeciwko Płocka Konrad Mazowiecki nadaje rycerzom Pruskim Gród Dobrzyn wraz ziemia,zawarta pomiędzy strugami Kmienicą i Chełmienicą z do granic pruskich oraz dwie wsie po drugiej stronie wisły zwalnia od cel i sadownictwa ksiażecego.Elekt łocki Gunter nadaj braciom dwie wsi i zwalnia osadników niemieckich od dzieieciny biskupiej. Kanonicy włocławscy odstempuja wieś Wyszyn.

1228 2.07

Biskup Płocki Gunter i dziekan Wilhelm,wraz z kapituła płocka,nadaje braciom Dobrzyńskim prawo budowania kosciołow na darowanej im praz ksiecia ziemi,prawo patronatu,daruja posiadlosci biskupie,zwalniaja braci i osadnikow obcokrajowców zdziesięciny biskupiej,zwalniją ludnosc cywilna od kar pieniężnych za lamnie przepisów koscielnych.

1228 28.10

Papież Grzegorz IX zatwierdza założony przez biskupa pruskiego zakon Rycerzy Chrystusowych.

1228 28.10

Papież Grzegorz IX zatwierdza i wyszczególnia nadania uczynione braciom przez ks.Konrada,Biskupa Guntera i kanoników.

1230 27.08

Papież Grzegorz IX zatwierdza ogólnikowo wszelkie dobra nadane braciom przez ks.Konrada oraz oraz biskupa Pruskiego.

1230 24.02

Ekbert proboszcz W Dobrzyniu oddaje kosciołowi mogunckiemu w lenno grody Dobrzyn i Mokowo oraz cześc pozostałej ziemi,darowanej Braciom Dobrzynskim przez ks.konrada,a zawartej pomiędzy Mieniem a Wisłą.

1228-1235

Świetopełek pomorski zapewnia Rycerzom Chrystusowym swobode działania w granicach swojego księstwa.

1235 19.04

Papież Grzegorz IX zatwierdza wcielenie zakonu Dobrzynskiego do zakonu Krzyzackiego dokonane za zgoda biskupa płockiego Piotra.

1235 19.10

Ks.Konrad zawiera układ zkrzyzakmi na mocy ktorego zwracoja oni grod Dobrzyn z ziemia do niego należącą.

1237 08.03

Ks.Konrad daje rycezrom Chrystusowym gród Drochiczyn wraz cała ziemia zawarta miedzy Bugiem a Nurem.Nadje szereg przywilejow i czyni szereg zastrzeżen.

1240 28.06

Kilku rycerzy Chrystusowych dokonuje aktu sprzedania wsi w Meklemburgi. Dodatkowo w dwóch dokumentach z 1230 Rycerze Chrystusowi występuja jako świadkowie.Oraz w dokumencie z1238 jest wspomniana ich siedziba.

 

"Codex Diplomaticus et Commemorationum Masoviae Generalis",

Tom I, Towarzystwo Naukowe Warszawskie 1919