Akt prepozyta dobrzyńskiego Ekberta z 1233 a fełdalna ekspansja

                               niemiecka na ziemie polskie.                       

                                     PRZEGLĄD HISTORYCZNY (Warszawa 1959) Stella Maria Szacherska

 

     O Nadaniu Biskupa Chrystiana dla dobrzyńców z roku 1228.

    ROCZNIKI HUMANISTYCZNE 1972  Gerard Labuda

 

          Studyum nad dokumentami Kawalerów Dobrzyńskich

z roku 1228.

               ROCZNIKI HISTORYCZNE  1845-1914   Stanisław Kujot 

 

           Uposazenie Rycerzy Chrystusowych w ziemi dobrzyńskiej  

w latach  1228-1235

              ZESZYTY HISTORYCZNE 1989 Marek Wojtkowski